realizacje1

Przychodnia zdrowia położona na os. II Pułku Lotniczego 22 w Krakowie

Prace termomodernizacyjne prowadzone w przychodni zdrowia zostały wykonane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanych ze środków UE w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie”.

Łączny koszt remontu wyniósł ponad 500 tys. zł. Termin realizacji: wrzesień 2019 r.

Budynek mieszkalny położony przy ul. Fredry 4d w Krakowie

Celem prac było wykonanie termomodernizacji budynku mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej, a także poprawę estetyki budynku. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Łączny koszt remontu wyniósł ponad 300 tys. zł. Termin realizacji: grudzień 2019 r.

Przychodnia zdrowia położona na os. Jagiellońskim 1 w Krakowie

Prace remontowe prowadzone w przychodni zdrowia zostały wykonane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanych ze środków UE w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie”.

Łączny koszt remontu wyniósł prawie 1 mln zł.  Termin realizacji: wrzesień 2019 r.

Kamienica położona przy al. Kijowskiej 50 w Krakowie

Celem inwestycji był remont elewacji oraz termoizolacja elewacji wschodniej (od strony podwórka) wraz z częściową wymianą stolarki okiennej, remont i dobudowa przewodów kominowych, a także wykonanie instalacji odgromowej kamienicy. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Łączny koszt remontu wyniósł blisko 356 tys. zł. Termin realizacji: listopad 2019 r.

Przychodnia zdrowia położona przy ul. Młodej Polski 7 w Krakowie

Prace remontowe prowadzone w przychodni zdrowia zostały wykonane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanych ze środków UE w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie”.

Łączny koszt remontu wyniósł prawie 600 tys. zł. Termin realizacji: październik 2019 r.