realizacje2

Przychodnia zdrowia położona na os. Niepodległości 2 w Krakowie

Prace remontowe prowadzone w przychodni zdrowia zostały wykonane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanych ze środków UE w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie”.

Łączny koszt remontu wyniósł ponad 800 tys. zł. Termin realizacji: październik 2019 r.

Dom im. Józefa Piłsudskiego położony przy al. 3 maja 7 w Krakowie

Głównym założeniem konserwatorskim remontu elewacji Domu im. Józefa Piłsudskiego było przywrócenie ich pierwotnego wyglądu przy zastosowaniu historycznej technologii tynku szlachetnego. Wszystkie elewacje Domu im. Józefa Piłsudskiego pokryte są tynkiem szlachetnym o żłobkowanej fakturze składającym się z betonu i drobnego marmurowego kruszywa nadającego elewacjom kolor jasno-szary. Gzymsy międzykondygnacyjne są w kolorze jasno-ugrowym, nadanym przez kruszywo dolomitowe.

W ramach prac remontowych skuto wtórną warstwę tynku nałożoną w okresie PRL (tzw. baranek)
i poddano renowacji oryginalny przedwojenny tynk szlachetny. Dzięki zastosowanej metodzie renowacji oryginalnych szlachetnych tynków, zachowano najważniejszą wartość jaką powinno się kierować przy remontach budynków zabytkowych, a mianowicie autentyczność zabytku.

Zakończenie całości prac remontowych elewacji budynku nastąpiło w kwietniu 2019 r.

Koszt konserwatorskiego remontu elewacji wraz z wymianą okien budynku Oleandrów to ponad
2,2 mln złotych. Remont był finansowany w całości ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Zdjęcie archiwalne zostało wykonane w 1938 roku i przedstawia członków Zaolziańskiego Korpusu Ochotniczego. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Przychodnia zdrowia położona przy ul. Pachońskiego 12 w Krakowie

Prace remontowe prowadzone w przychodni zdrowia zostały wykonane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanych ze środków UE w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie”.

Łączny koszt remontu wyniósł ponad 600 tys. zł. Termin realizacji: listopad 2019 r.