realizacje4

Przychodnia zdrowia położona na os. Na Skarpie 27 w Krakowie

Prace remontowe prowadzone w przychodni zdrowia zostały wykonane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanych ze środków UE w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie”. Prace prowadzone były pod nadzorem służb konserwatorskich.

Łączny koszt remontu wyniósł ponad 500 tys.  zł. Termin realizacji: listopad 2020 r.

Budynek mieszkalny położony przy ul. Żmujdzkiej 30 w Krakowie

Celem prac było wykonanie termomodernizacji budynku wraz z remontem dachu.

Łączny koszt remontu wyniósł ponad 260 tys. Zł. Termin realizacji: grudzień 2020 r.